မဟာသင္တန္းမ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Master of Public Administra

ေက်ာင္းထပ္တက္မယ္ ဆိုရင္ သိသင့္သိထုိက္တာေတြကို ေလ့လာဘို့လုိပါတယ္။ လုပ္စားဘို့အတြက္တက္တာလား။ ေအာင္လက္မွတ္အတြက္တက္တာလား။ လုပ္စားဘုိ့ဆုိရင္တက္မဲ့ေက်ာင္းကေကာ လုပ္စားလုိ့ရေလာက္ေအာင္သင္ေပးနုိင္လားရဲ့လား? လူ ့သက္တမ္းရဲ့ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္မွ မသံုးမဲ့ပညာေတြကို ခက္ခက္ခဲခဲသင္ေနလုိ့ ဘာအက်ိဳးရွိမွာလဲ။ လက္ရွိအလုပ္ သို့ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ ထပ္သင္ဘို့အတြက္သိထားရမွာေတြကို စုေဆာင္းထားပါတယ္။ စင္ကာပူ က ပိုလီတက္(Polytech), အိုင္တီအီး (ITE), BCA, NUS, NTU ေတြ အေၾကာင္း အဂၤလန္နုိင္ငံ၊ ထိုင္း က AIT ႏွင့္ တၿခားေသာ နုိင္ငံကေက်ာင္းေတြ သင္တန္းေတြအေၾကာင္း

မဟာသင္တန္းမ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Master of Public Administra

Postby acmv » Mon Aug 25, 2014 9:18 pm

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ၏ မဟာသင္တန္းမ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Master of Public Administration - MPA ၏ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းေသာညံ့ဖ်င္းလွသည့္ လူေရြးခ်ယ္မွဳ

မရပ္မနားေရွ႕သို႕သြားေနေသာ ပညာေခတ္ၾကီးတြင္ ရာထူးျမင့္ျမင့္ မွန္းသူမ်ား၊ ပညာရပ္တစ္ခုကို အပတ္ တကုတ္ ေလ့လာ ဆည္းပူးလိုသူမ်ား၊ မိမိ ကိုယ္ မိမိ ပိုမိုတိုးတက္လိုသူမ်ား၊ မိမိ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ခံႏိုင္ရည္ရွိမွဳ စမ္းသပ္လိုသူမ်ား၊ ရိုးရိုးဘြဲ႕တစ္ခုတည္းႏွင့္ အဆင္မေျပႏိုင္ေတာ့သည္ါ အလုပ္ရာထူးမ်ားအတြက္
မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားမွာ ယေန႕ေခတ္တြင္ လူၾကိဳက္မ်ား ေရပန္းစားလွ်က္ရွိသည္။

MBA, MPA ႏွင့္ အျခား မဟာဘြဲ႕မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၈၀ မွ ၁၀၀ ေက်ာ္ထိ ကုန္က်စရိတ္ရွိေနသည့္ကာလတြင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပေနေသာ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားမွာ အေျခခံ ႏွင့္ လူလတ္တန္းစား ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
သို႕ရာတြင္
ယခင္က အေတာ္အထင္ၾကီးမိခဲ့ေသာ အဆိုပါ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမွာ ျမန္မာျပည္၏ထုံးစံအတိုင္း မရိုးေသာလမ္းစဥ္ တြင္ သာ ရွိေနေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ၾကံဳ မွ မယုံခ်င္စြာ ယုံခဲ့ရပါျပီ.
၀င္ခြင့္ တစ္ဦးလွ်င္ ၆၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ပုံစံ၀ယ္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပါင္း ၂၀ - ၃၀ တြင္ ရထားခဲ့ဘြဲ႕ ဌာနမွ မိမိႏွင့္လည္း မသိကၽြမ္း၊ မိမိ အေၾကာင္းလည္းမသိ၊ မိမိ ထက္ေတာင္ ငယ္ႏိုင္မည့္ဌာနမွဴးထံမွ English Proficiency အတြက္ ေထာက္ခံစာသြားေတာင္း၊ (စာရြက္စာတမ္းေၾကး မိမိ ေစတနာရွိသေလာက္ ၅၀၀၀ ေလာက္ လွဴ)။
တစ္ဦးလွ်က္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ျဖင့္ အနီးကပ္ ၁၀ ရက္ မျဖစ္မေနတက္။
အဆိုပါ ၁၀ ရက္အတြင္ သင္ၾကားသည့္ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာႏွင့္ ယုတၱိေဗဒ ဘာသာရပ္ အာ ၾကက္တူေရြးကဲ့သို႕ အလြတ္က်က္ (၈ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားလည္ က်က္ေျဖႏိုင္သည္)
ေမးမည့္စာပုဒ္မ်ားအား ၃၀ % မွ ၆၀% ထိ ေျပာျပ၊ သင္ထားသည့္ အတိုင္း သခ်ာၤကိုပင္လွ်င္ အလြတ္က်က္ေျဖ ။
လူေပါင္း ၂၄၀ ေက်ာ္ ေျဖသည့္အထဲ ၁၂၀ ေက်ာ္ ေရးေျဖ ေအာင္။
ၾကားရသည့္ သတင္းအရ ေလွ်ာက္လႊာတင္စဥ္ကတည္းက ခြဲတမ္းႏွင့္ လူေရြးျပီးသား။
MPA အတြက္ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မဳွလိုအပ္သည္ဟု အတိအလင္းေၾကျငာထားေသာ္လည္း အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္လူထြက္မ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးတြင္ အဂၤလိပ္လို မေျဖ၊ ျမန္မာလိုေျဖ လွ်က္ႏွင့္ေရြးခ်ယ္ခံရ။
Public Sector မွ ေျဖဆိုသူမ်ား မေျဖဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဝိတ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရ။
UN ႏွင့္ NGO မ်ားေျဖဆိုသူမ်ား နီးပါက ေသခ်ာ။ မနီးစပ္ပါက အမွတ္ျမင့္မွ။
သရုပ္ပ်က္သည္မွာ - ၄င္းတို႕ မေရြးခ်ယ္လိုသည့္သူမ်ားအား လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးတြင္ သေဘာလာက္သာ ေမးျခင္း။

ဆရာမၾကီးမ်ား ခင္ဗ်ား - ဆရာမၾကီး တို႕၏ MPA မွာ အမွန္တကယ္ အဆင့္ရွိေသာ မဟာသင္တန္း စစ္ မစစ္ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ စိစစ္ပါ ခင္ဗ်ား။ ဆရာမၾကီးမ်ား - ဆရာမၾကီးတို႕ မွန္ကန္သည္ဆိုပါက မွ်တသည့္ စာေမးပြဲ ျပန္စစ္ေပးပါခင္ဗ်ား ။ ဆရာမၾကီးမ်ား ခ်န္ထားခဲ့သူမ်ားမွာ မ ည့္သည့္အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိပါသလဲ။ ေနျပည္ေတာ္မွ ေန႕စဥ္ သင္တန္းပုံမွန္မတက္ႏိုင္သူမ်ားအား မည့္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ပါသလဲ။
မုန္႕ပုံးႏွင့္ လက္ေဆာင္ေပးသူမ်ား၊ အသိမိတ္ေဆြမ်ား အား အဘယ္ေၾကာင့္ ဦးစားေပးပါသလဲ။
ၾကက္တူေရြးကဲ့သို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား က်က္ေျဖ ခိုင္းခဲ့ျခင္းမွာ၊ အဆိုပါ အရာရွိၾကီး မ်ား စစ္တပ္လူထြက္မ်ား ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အကြက္ထြင္ သည္ မဟုတ္ပါေလာ။
ဆရာမၾကီးတို႕ MPA မွာ အရည္အခ်င္း မၾကည့္ ဖိအားႏွင့္ အရည္အတြက္ ကို ၾကည့္ပါသလား။
ဆရာမၾကီးမ်ား ၏ မတရားဘက္လိုက္မွဳမ်ား။ မမွ်တမွဳမ်ားအား တိုင္းျပည္သိရန္ ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္သြားပါမည္ခင္ဗ်ား။
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ေက်ာင္းထပ္တက္မယ္ ဆိုရင္ ပိုလီတက္(Polytech), အိုင္တီအီး (ITE), BCA, NUS, NTU တက္မယ္ဆိုရင္

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron