တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ပံုစံသစ္ကိုမိဘတိုင္း သိၾကပါေစ

ေက်ာင္းထပ္တက္မယ္ ဆိုရင္ သိသင့္သိထုိက္တာေတြကို ေလ့လာဘို့လုိပါတယ္။ လုပ္စားဘို့အတြက္တက္တာလား။ ေအာင္လက္မွတ္အတြက္တက္တာလား။ လုပ္စားဘုိ့ဆုိရင္တက္မဲ့ေက်ာင္းကေကာ လုပ္စားလုိ့ရေလာက္ေအာင္သင္ေပးနုိင္လားရဲ့လား? လူ ့သက္တမ္းရဲ့ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္မွ မသံုးမဲ့ပညာေတြကို ခက္ခက္ခဲခဲသင္ေနလုိ့ ဘာအက်ိဳးရွိမွာလဲ။ လက္ရွိအလုပ္ သို့ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ ထပ္သင္ဘို့အတြက္သိထားရမွာေတြကို စုေဆာင္းထားပါတယ္။ စင္ကာပူ က ပိုလီတက္(Polytech), အိုင္တီအီး (ITE), BCA, NUS, NTU ေတြ အေၾကာင္း အဂၤလန္နုိင္ငံ၊ ထိုင္း က AIT ႏွင့္ တၿခားေသာ နုိင္ငံကေက်ာင္းေတြ သင္တန္းေတြအေၾကာင္း

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ပံုစံသစ္ကိုမိဘတိုင္း သိၾကပါေစ

Postby acmv » Sun Aug 17, 2014 8:13 am

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ပံုစံသစ္ကိုမိဘတိုင္း သိၾကပါေစ
By
ေအာင္သိဒၶိ
http://www.7daydaily.com/story/18407#.U_AIMWPNmSp

Image

ဒသမတန္းေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စိစစ္ ေရြးခ်ယ္သည့္ပံုစံသစ္ကို လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္ (၂၀၁၄-၂၀၁၅)မွစတင္၍ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအႀကံေပးပညာရွင္မ်ားက ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။


လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ စဥ္ဆက္မျပတ္အကဲခတ္ကာ ဘက္စံုပညာအရည္အခ်င္းမွတ္တမ္းခ်ဳပ္ (CPR, Compreh- ensive Personal Record)လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကိုပါ ၾကည့္႐ႈ၍ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္း သားတစ္ဦး၏ တကၠသိုလ္ဝင္ တန္းစာေမးပြဲတြင္ရရွိခဲ့ေသာ စုစုေပါင္းရမွတ္ကိုသာမက ေက်ာင္းတြင္း CPR မွတ္တမ္းသတ္မွတ္ ခ်က္အဆင့္ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္ဟုယူဆရပါသည္။

ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ပံုစံသစ္သည္ ယခုႏွစ္အေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း (ေခၚ) ဒသမတန္းတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနၾက သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ား ပထမဆံုးရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရ မည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ပံုစံသစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ကက်င့္သံုးခဲ့ ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ပံုစံႏွင့္ ယခုေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ပံုစံသစ္တို႔၏ ျခားနားခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ဝါသနာဆႏၵႏွင့္နီးစပ္သည့္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ဘာသာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူႏုိင္ခြင့္ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

ယခင္စနစ္ေဟာင္းတြင္ စုစု ေပါင္းရမွတ္အနည္းအမ်ားအ လိုက္ တန္းစီထားသျဖင့္ အမွတ္ အမ်ားဆံုးရသူမ်ားသာ ေဆးတကၠ သုိလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား သို႔ဝင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုကဲ့ သို႔စနစ္သစ္ျဖင့္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ပံုစံကိုေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ ျခင္းျဖင့္ စုစုေပါင္းရမွတ္အဓိက မက်ေတာ့ဘဲ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ CPR မွတ္တမ္း အေျခအေန၊ သူ၏ဆႏၵႏွင့္ဝါ သနာတို႔ကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအ ေနျဖင့္ မိမိဝါသနာႏွင့္ႏွီးႏႊယ္ ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိလာ သည္ဟုဆိုႏုိင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ တက္ေရာက္လိုသည့္အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္၏အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုေတာ့ အဆင့္မီရရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းထားႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးတကၠသိုလ္သို႔တက္ ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ေဆး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ သတ္ မွတ္ထားေသာအဂၤလိပ္စာႏွင့္ ဇီဝေဗဒ (Biology)ဘာသာရပ္ မ်ားတြင္ သတ္မွတ္အမွတ္ျပည့္မီ ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ နည္းပညာ တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္လို ေသာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္လည္း နည္းပညာ တကၠသိုလ္၏ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ ထားသည့္ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္တို႔တြင္ သတ္ မွတ္ခ်က္အမွတ္ကိုရရွိထားရန္လို အပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆုိင္ ရာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠ သိုလ္မ်ား၏ ဦးစားေပးဘာသာရပ္ မ်ားတြင္ အမွတ္ျပည့္မီၿပီး သတ္ မွတ္ထားသည့္ စုစုေပါင္းရမွတ္ အေရအတြက္ႏွင့္ကိုက္ညီလွ်င္ အဆိုပါအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္သို႔ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

‘‘ဒီႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနကပဲ ေရြးခ်ယ္ေပးတာပါ။ ေရွ႕ႏွစ္က စၿပီးေတာ့ တကၠသုိလ္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ကို ေျပာင္းႏိုင္ပါ တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တာက ေဆးတကၠ သိုလ္က အဂၤလိပ္နဲ႔ဘိုင္အုိနဲ႔ေရြး မယ္ဆုိရင္ ဆရာတို႔ကေတာ့ အဂၤလိပ္၊ သခၤ်ာ၊ ႐ူပေဗဒသံုးဘာ သာမွာ ဘယ္ေလာက္ရရင္ေတာ့ ဝင္ခြင့္ကိုေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေတာ့ စဥ္းစားထားပါ တယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ျပည္သူ ေတြကိုေၾကညာမွာပါ။ အနည္း ဆံုး ၁၀ လေလာက္ေစာၿပီး ေၾက ညာေပးသြားမွာပါ’’ဟု ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးျမင့္ကေျပာ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ကေတာ့ ဘာသာရပ္ ၁၁ ခုတြင္ ဝင္ခြင့္ အမွတ္ ကန္႔သတ္လိုက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အေဝးသင္တကၠ သိုလ္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအ ေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စာအထူးျပဳႏွင့္ ဥပေဒပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္ မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာရမွတ္ ၅၀ ႏွင့္ စုစုေပါင္းရမွတ္အနည္း ဆံုး ၃၀၀ မွတ္ရရွိရန္လိုမည္ျဖစ္ သည္။

စီးပြားေရးပညာ၊ ျပည္သူ႔ ေရးရာပညာ၊ အိမ္တြင္းစီးပြား ပညာ၊ စီးပြားစီမံပညာဘာသာရပ္ မ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ေဘာဂေဗဒဘာသာ ရပ္ပါဝင္ေသာ ဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားအတြက္ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္ ရမွတ္ ၆၀ ႏွင့္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၃၀၀ ရရွိ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္မပါဝင္ေသာဘာသာ တြဲမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား အတြက္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၃၂၀ ရရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒႏွင့္ သခၤ်ာဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ ရမွတ္အနည္းဆံုး ၅၀ မွတ္ႏွင့္ သတၱေဗဒႏွင့္ ႐ုကၡေဗဒဘာသာရပ္မ်ား အတြက္ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္ ရမွတ္အနည္းဆံုး ၄၅ မွတ္ရရွိထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာ တကၠသိုလ္၊ မိမိသင္ၾကားလိုေသာဘာသာရပ္ မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ ပါသည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနသည္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္ မွစတင္၍ နည္းပညာတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ (B.E) ကိုတိုက္႐ိုက္ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာဘြဲ႕ (B.Tech) ေပးအပ္ေသာစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ဝင္ ေရာက္ခြင့္ျပဳသည့္ေက်ာင္းသား ဦးေရကိုလည္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္လိုက္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဆက္လက္တင္ျပလို သည္မွာ ပညာေရးျပဳျပင္မႈႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ ေနျပည္ေတာ္၌ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ အဆို ပါအမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ဆႏၵေပၚအေျခ ခံ၍ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ တကၠ သိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္ကိုက်င့္သံုးႏုိင္ ရန္ တင္ျပထားေသာေၾကာင့္ လာ မည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ယင္းဥပ ေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးရ ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ မ်ားက လာမည့္ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးေတာ့ မည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ပံုစံသစ္ကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိ ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္မီေၾကညာေပးျခင္း ျဖင့္ ျပင္စရာေတြမ်ားလွသည့္ ပညာေရးအခက္အခဲတစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အထူး လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္ တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ေက်ာင္းထပ္တက္မယ္ ဆိုရင္ ပိုလီတက္(Polytech), အိုင္တီအီး (ITE), BCA, NUS, NTU တက္မယ္ဆိုရင္

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron