မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ကုိပုိ႔လႊတ္တဲ႔ မဟာဓာတ္အားလိုင္း

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူနုိင္သည့္ potential resource မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (Hydro Power) တစ္ခုတည္းမွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ သဘာဝဓါတ္ေငြ ့(Natural Gas) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ ေလအားလွ်ပ္စစ္ (wind power) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၿဖန့္ေဝသံုးစြဲပံုတုိ့ကိုသိလုိလွ်င္...

မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ကုိပုိ႔လႊတ္တဲ႔ မဟာဓာတ္အားလိုင္း

Postby acmv » Sun Jul 13, 2014 8:00 am

မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ကုိပုိ႔လႊတ္တဲ႔ မဟာဓာတ္အားလိုင္း
Image
မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ကုိပုိ႔လႊတ္တဲ႔ မဟာဓာတ္အားလိုင္း က ဓာတ္တုိင္ဟာ ေအာက္ပုိင္း မွာ သံေခ်းစား ေဆြးေျမ႕လုိ႔ မၾကာခင္လဲက်ေတာ႔မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီဓာတ္တုိင္ က မႏ ၱေလးေတာင္ ေတာင္တက္လမ္းေဘးမွာရွိၿပီး သီတဂူ ဗုဒၶ တကၠသုိလ္ အပါအ၀င္ ရဟန္းရွင္လူ အသြားအလာမ်ားတဲ႔ လမ္းေဘးမွာ ရွိပါတယ္။
ဓာတ္တုိင္ေအာက္ေျခေဆြးေျမ႔လုိ႔ လဲၿပိဳခါ နီးေနေၾကာင္း တာ၀န္သိ ျပည္သူအ ခ်ိဳ႕က လွ်ပ္စစ္ဌာနကုိ သတင္းပုိ႔ထားေပမယ့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္တာ မေတြ႔ရေသး ပါဘူး။
တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္ လဲၿပိဳက်ရင္ေတာ႔ ကံဆုိးသူေတြ ၀ဋ္က်ြတ္လိမ္႔မယ္လုိ႔သာ စိတ္ ကုိ ေျဖၾကရမွာပါပဲ။လွ်ပ္စစ္မီတာခေတြ တုိးျမွင့္ယူထားတဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဌာနကေတာ႔ သူတုိ႔ ပေယာဂေၾကာင့္ ေသဆုံးရင္ အသုဘကုိ တာ၀န္ယူ ကူညီပါသတဲ႔။
ျပည္သူလူထုအေပါင္း အႏ ၱရာယ္ကင္းၾကပါေစ။
https://www.facebook.com/kyawyin.myint

Image
Image
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမန္မာနုိင္ငံႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron