" လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ပတ္သက္၍ "

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူနုိင္သည့္ potential resource မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (Hydro Power) တစ္ခုတည္းမွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ သဘာဝဓါတ္ေငြ ့(Natural Gas) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ ေလအားလွ်ပ္စစ္ (wind power) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၿဖန့္ေဝသံုးစြဲပံုတုိ့ကိုသိလုိလွ်င္...

" လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ပတ္သက္၍ "

Postby acmv » Mon Jan 06, 2014 6:50 pm

သည္ေန႔ ၆-၁-၂၀၁၄ ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္.....

" လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ပတ္သက္၍ "

စိတၱဇပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္လို လွ်ပ္စစ္ပညာရပ္သည္ နားလည္ရ အလြန္ခက္သည္။ ထပ္ဆင့္ျပီးေျပာရလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ကိုႏိုင္နင္္းေသာ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔က သာလြန္ခက္ေသးသည္။ လွ်ပ္စစ္၏ အျမင္အယူအဆ (concept) ကို အမ်ားအားျဖင့္ သေဘာေပါက္ရန္မလြယ္။ အျခား စက္မႈ ၊ ျမိဳ႕ျပ၊ ဓာတု တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္မ်ားမွာ ကိုင္တြယ္ထိေတြ႕ႏိုင္၊ ျမင္ႏိုင္သည္႔ ပညာရပ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ပညာေလာက္ အေတြးအျမင္ မရႈပ္ေထြး ဟုယူဆသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္သည္ မႏႈိင္းေကာင္းႏႈိင္းေကာင္း တစ္ခ်က္လႊတ္ အာဏာရွင္တစ္ဦးႏွင့္တူသည္။ သြားထိမိသူအား အေသသတ္သည္။ သို႔ေသာ္၊ မတူသည္႔အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကို သေဘာေပါက္နားလည္သူ သိမ္ေမြ႕စြာကိုင္တြယ္ပါက သူက ဘာမွဒုကၡမေပး…။ လူေတြကိုပင္ အက်ိဳးျပဳလိုက္ေသးသည္႔ အခ်က္ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ားေသဆံုးျခင္းမွာ လွ်ပ္စီး (current) ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ဗို႔အား (voltage) ေၾကာင့္ မဟုတ္ ။ ဥပမာ ၂၃၀ ဗို႔ ရွိျပီး ပတ္လမ္းပိတ္ (closed circuit) တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါက လွ်ပ္စီး စ၍ စီးသည္။ ထို လွ်ပ္စီးကို အမ္ပီယာ (ampere) ယူနစ္ျဖင့္တိုင္းတာသည္။ လွ်ပ္စီးသည္ အလြန္ပူေစေသာအရာျဖစ္သည္႔ျပင္၊ လူ၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔ ( အထူးသျဖင့္ ႏွလံုးထဲသို႔ ) လွ်ပ္စီး ပမာဏ မီလီအမ္ပီယာ အနည္းငယ္မွ်စီး၀င္သည္ႏွင့္ ႏွလံုးရပ္ျပီး ေသေစသည္။ ဗို႔အား ( အမ်ားအေခၚ- မီးအား ) သည္ ေရအျမင့္ ( head) ကဲ့သို႔ပင္ အျမင့္ ပိုတင္ရွယ္ (potential) ရွိလွ်င္ ေရစီးဆင္းသကဲ့သို႔ လွ်ပ္စီးကိုစီးေစသည္။ သစ္ပင္ကိုင္းတက္ခုတ္သူတစ္ဦး က လွ်ပ္စစ္ၾကိဳးကိုထိလွ်င္ ၊ လွ်ပ္စီးသည္ သူ၏လက္မွတစ္ဆင့္ ႏွလံုးသို႔ျဖတ္၍ ေျခေထာက္ထိ စီးဆင္းျပီး ေျမၾကီးထဲသို႔၀င္သြား၏။ စီးစရာ လမ္းေၾကာင္းရွိမွ လွ်ပ္စီးစီး၏။ ဥပမာ - ရာဘာဖိနပ္ထူထူ စီးထားေသာလူတစ္ေယာက္က လွ်ပ္စစ္ၾကိဳးကို ကိုင္မိ ထိမိပါက သူ႔အား ဓာတ္လိုက္မည္မဟုတ္…။ ရာဘာသည္ လွ်ပ္စီးမကူးႏိုင္ေသာ လွ်ပ္တားပစၥည္း (insulator) တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စီးသည္ လူ၏ ခႏၶာကိုယ္မွတစ္ဆင့္ ေျမၾကီးထဲသို႔ျဖတ္မစီးႏိုင္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူကို အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစေတာ့…။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ ယေန႔လူသား၏ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္ေသာ မရွိမျဖစ္ အသံုးအေဆာင္လိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနေပျပီ။ လွ်ပ္စစ္ကို ထုတ္လုပ္ျခင္း (generation) ၊ ပို႔လႊတ္ျခင္း (transmission) ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း (distribution) စသျဖင့္ အဆင့္သံုးဆင့္ ခြဲ၍ ေဖာ္ေဆာင္ေပးပို႔မွသာ ေနအိမ္၊ ရံုး၊ ေက်ာင္း၊ စက္ရံု ကဲ့သို႔ေသာ သံုးစြဲသူမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္၏။ စာေရးသူတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ ျဖဴးေရးစနစ္ကို သံုးသပ္ရလွ်င္ ေျမေအာက္ၾကိဳးအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ေကာင္းကင္ၾကိဳးျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသည္႔စနစ္အျဖစ္သာ အမ်ားဆံုးတည္ရွိေနခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ခန္႔မွ် မျပဳျပင္ဘဲထားျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းမႈနည္းပါးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဘယ္ေနရာၾကည္႔ၾကည္႔ ဓာတ္တိုင္တစ္တိုင္ႏွင့္ တစ္တိုင္ၾကား လွ်ပ္စစ္ၾကိဳးသာမက တယ္လီဖုန္းၾကိဳးမ်ားလည္း ေပြလိမ္ရႈပ္ျပီး သပြတ္အူလိုျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ မည္သည္႔လိုင္းၾကိဳးက မည္သည္ဆိုသည္ကို မ်က္စိျဖင့္ ၾကည္႔ရံုႏွင့္ မခြဲျခားႏိုင္ေတာ့…။

ယင္းကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕မွ လဲလွယ္ျပဳျပင္ေပးေတာ့မည္ဟု သိရ၍ မူအားျဖင့္ၾကိဳဆိုရေပမည္။ ( Daily Eleven ၂၄-၁၂-၂၀၁၃ ထုတ္မွ) ။ လိုင္းၾကိဳးမ်ားလဲလွယ္ျပဳျပင္ပါကလည္း ျပႆနာမ်ားစြာႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရဖို႔ရွိေနသည္။ တရား၀င္ေရာ၊ တရားမ၀င္ေရာ၊ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ေရာ ၊ မကိုက္ညီသည္ေရာ သြယ္တန္းခ်ိတ္ဆြဲထားမႈ မ်ားစြာတို႔ႏွင့္ မုခ်ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဓာတ္တိုင္ရွိ ဓာတ္အားခြဲေ၀ဆံုခ်က္ တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားစြာ ၀န္ႏွင့္မမွ်ေအာင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားမႈကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား တစ္ရပ္အျဖစ္ ဗို႔အားက် (မီးအားက် - voltage drop) ျခင္းႏွင့္ ၾကံဳ ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဗို႔အားက်ျခင္း ၾကံဳေနရသည္ ကို မေျပာႏွင့္ ၊ တစ္ေနရာတည္း၌ လိုင္းၾကိဳးခ်ိတ္ဆြဲယူသည္႔၀န္သည္ အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ မမွ်တ ၊ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း စည္းစနစ္မက်၊ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေနေသာအေျခအေနဆိုးအား အျမန္ဆံုး ထိေရာက္စြာ အျမစ္မွလွန္ ျပဳျပင္ခ်ိန္တန္ပါျပီ။

လွ်ပ္စစ္မီးလည္း ပ်က္ခ်င္သည္႔အခ်ိန္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲပ်က္သည္။ ဗို႔အားကလည္း ၂၀၀ ဗို႔ ေအာက္ ၁၄၀၊ ၁၅၀ ေရာက္လိုေရာက္ ၊ မီးျပန္လာလွ်င္လည္း ၂၃၀ဗို႔ထက္မ်ားစြာ ေဆာင့္တက္သြား (voltage surge) တတ္သည္ေၾကာင့္ ယင္းကို AVS (Automatic Voltage Stabilizer) မီးအားထိန္းစက္ခံ၍ မသံုးလွ်င္မရ။ ေဆ့ဖ္ဂတ္(Safeguard) တို႔၊ UPS (Uninterrupted Power Supply) တို႔ ကိုလည္း ေရခဲေသတၱာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဲကြန္း စသည္႔ ပစၥည္းအတြက္ သံုးရျပန္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ မျမင္ဖူး မၾကားဖူးေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အတန္ၾကာ ကင္းကြာခဲ့ေသာ စာေရးသူအဖို႔ အထူးအဆန္းျဖစ္ေနသည္။ (ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ မလုံေလာက္၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အား အလွည္႔က်မီးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု တစ္ခ်ိန္တုန္းက မခိုင္မလံု အေၾကာင္းျပေနရာမွ ရုတ္ခ်ည္းေန႔ခ်င္းညခ်င္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္မီးေပးႏိုင္သည္႔ အေျခသို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွ၏)။

အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ မျမင္ဖူး မၾကားဖူးေသာ ေဆ့ဖ္ဂတ္တို႔ဘာတို႔ ကို ဤႏိုင္ငံႏွင့္ အတန္ၾကာကင္းကြာသြားခဲ့ေသာစာေရးသူသည္ ထိုပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္အား ေမးခဲ့ဖူးသည္္။ စာေရးသူကိုယ္၌က ကာလေရစီးအတိုင္း လိုက္ပါစီးေမ်ာႏိုင္ျခင္းမွမစြမ္းပဲေလ…။

ေဆ့ဖ္ဂတ္တို႔ ၊ မီးအားျမွင့္စက္တို႔ ၊ မီးပူတို႔ အပူလြန္ျခင္းမွ မီးထေလာင္သည္ဆို္ျခင္းမွာ စာေရးသူနားလည္သေလာက္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရာႏႈန္းအလြန္နည္းသည္။ သည္ႏိုင္ငံ၌ ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္၍ မီးထေလာင္သည္ဟု ခဏခဏအေၾကာင္းျပၾကသည္။ ျပီးေတာ့ မီးပူကို ပလပ္ထိုးထားရာမွ အပူလြန္ကဲ၍ မီးေလာင္မႈျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပန္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီးပူ၌ သာမိုစတက္ ေခၚ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ကရိယာပါသည္။ အပူလြန္စရာအေၾကာင္းလံုး၀မရွိပါ။ အပူလြန္လွ်င္လည္း မီးပူ ဘာမွမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မီးပူေအာက္တည္႔တည္႔တြင္ ေလာင္စာ တမင္ခ်ထားလွ်င္ေတာ့ မေျပာတတ္ေတာ့…။

၀ါယာေရွာ့ျဖစ္၍ မီးမေလာင္ရေလေအာင္ အိမ္၊ စက္ရံုမ်ား၌ သြယ္တန္းထားသည္႔ လွ်ပ္စစ္ၾကိဳးအရြယ္အစား (လံုးပတ္) ကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူ နည္းပညာရွင္ႏွင့္ တြက္ခ်က္ျပီး ေရြးခ်ယ္ရန္လိုသည္။ သံုးမည္႔ စုစုေပါင္း ၀န္ (load) ကိုတြက္ျပီး စီးမည္႔ လွ်ပ္စီး အမ္ပီယာပမာဏကို သိရန္မွာ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ မူဆယ္ႏွင့္နယ္စပ္သာျခားေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီျမိဳ႕ အေၾကာင္းေရးထားသည္႔ ၂၄-၁၂-၂၀၁၃ ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေဆာင္းပါးရွင္၏ေဆာင္းပါး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုလည္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုေပသည္။ “ ဟိုဘက္ကမ္းက မီးထိန္ထိန္၊ ဒီဘက္ကမ္းက မီးထိန္ထိန္၊ မႏွင္းတို႔အိမ္ “ ဟူေသာ ကဗ်ာသည္ ေရွးေရွး ကာလအတြက္သာမွန္သည္။ ေရႊလီ ဂိတ္မွ ျဖတ္သန္းသြားသည္႔ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ယူနန္ျပည္နယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

သဘာ၀ ၀န္းက်င္ရႈေထာင့္မွ ၾကည္႔မည္ဆိုပါက ေရႊလီမွာ တစ္ျမိဳ႕လံုးနီးပါး သစ္ပင္ၾကီးငယ္တို႔ျဖင့္ စိမ္းစိုေနသည္ဟု “နီလာ” က ေရးပါသည္။ သူမ သည္ ရုတ္တရက္ မ်က္စိထဲ ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္က ေတာင္ကတံုးမ်ားအား ျမင္ေယာင္လိုက္သည္ဟု ဆိုသည္။ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံမွ သစ္ပင္မ်ားအား ဘူဒိုဇာျဖင့္ အျမစ္လိုက္တူးျပီး ေရႊလီတြင္စိုက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူတခ်ိဳ႕က ရွင္းျပသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ပိုျပီးသိသာထင္ရွားေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမွပို႔လႊတ္ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည္႔ဆည္းေပးေနပါျပီ ဟူေသာ အေရးအသား…….။

ျမစ္တစ္စင္း၏ ဟိုဘက္ကမ္း ေရႊလီႏွင့္သည္ဘက္ကမ္းက မူဆယ္တို႔ ရပ္တည္ေနပံုခ်င္း မတူညီမွ်မႈေတြ ၊ ကြာဟဆဲဖြံ႕ျဖိဳးမႈေတြ ၊ ကိုယ့္ဆီက အဆီအသားမ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေနေသာ ေရႊလီႏွင့္ အရိုးျပိဳင္းျပိဳင္းသာက်န္ေနခဲ့သည္႔ ျမန္မာ့ပိုင္နက္က မူဆယ္….. ဟူေသာ အေရးအသား ….။

၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းရံုမွတစ္ပါး ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္ပါဦးမည္နည္း။

ေရးသူ --- တကၠသိုလ္ မိုး၀ါ
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမန္မာနုိင္ငံႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron