၆၆ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္း လ်ွပ္စစ္မီးႀကိဳးမွာ အလြန္နိမ့္ပါသျဖင့္

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူနုိင္သည့္ potential resource မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (Hydro Power) တစ္ခုတည္းမွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ သဘာဝဓါတ္ေငြ ့(Natural Gas) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ ေလအားလွ်ပ္စစ္ (wind power) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၿဖန့္ေဝသံုးစြဲပံုတုိ့ကိုသိလုိလွ်င္...

၆၆ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္း လ်ွပ္စစ္မီးႀကိဳးမွာ အလြန္နိမ့္ပါသျဖင့္

Postby acmv » Sun Jan 05, 2014 9:28 am

Image
ရန္ကုန္
ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္
==========
ေပးပို႔သူ
အမည္ ဦးဝင္းႏုိင္
၁၄/ပသရႏုိင္၀၀၃၃၄၆
ဖုန္း၀၉၄၄၃၃၅၇
ပ်ဥ္မငူအုပ္စု ေရျမဳပ္လယ္သမား
ေရးသားခ်က္အားလုံးကို တာဝန္ယူပါသည္

ႏိုင္ငံေတာ္မွ လယ္သ မား အခြင့္အေရးကာ ကြယ္ေရးဥပေဒ ထုတ္ေပးမဲ႔ ကန္ႀကီးေထာင့္ ျမိဳ႕ နယ္ရွိ မႏၲေလးကုန္း ေရတံခါးကို ဆည္ ေျမာင္းဌာနမွဖြင့္ ထားေသာေႀကာင့္ ေရျမဳပ္လယ္သမား အခ်ိဳ႕မွာ ႏြားမ်ား၏ ဘဝကဲ႔သို႕မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစား စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ လယ္ထြက္ဆန္ကို ေတာင္ မစားႏိုင္ပဲ ဆန္ကြဲ ကိုသာစား ေနရပါသည္ အခမဲ႔ ပညာေရးစနစ္မွာ ေတာင္ အခ်ိဳ႕မွာ မိမိ တို႔ ေတာင္ဆန္ကြဲ ကို နပ္မွန္ေအာင္ မနည္း စားေနရ၍ သား သမီးမ်ားကို ေက်ာင္း မထားႏုိင္ပါ။

ဒါးကျမစ္ကမ္းတ ေလ်ွာက္ေရကာတာ ျပဳလုပ္၍ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေခ်ာင္းတေပါက္ထဲ ဖြင့္ထားျခင္း။ဒါးကျမစ္ ေရကို ပပၼဝတီျမစ္သို႔ လြဲေျပာင္းရန္ မႏၲေလး ကုန္းေရေျမာင္းတူး ျခင္း တို႔ေႀကာင့္
ဘုရာေခ်ာင္း ဆိပ္သာ ပ်ဥ္မငူ ေညာင္ေခ်ာင္း အုပ္စုႏွင့္ အနီး ပတ္ဝန္က်င္ မွ လယ္ဧက တေသာင္း ခန္႔မွာ ယခင္ မိုးစပါး စိုက္ပ်ိဳး၍ရေသာ္ လည္း ယခင္အခါ ေရျမဳပ္ လယ္မ်ားျဖစ္ ကုန္ပါသည္။

ေရကာတာအေပၚ မွ ျဖတ္သြားေသာ ၆၆ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္း လ်ွပ္စစ္မီးႀကိဳးမွာ အလြန္နိမ့္ပါသျဖင့္ မီးႀကိဳးေအာက္တြင္ ေရကာတာကိုနိမ့္ ထားရာ ေရႀကီးခ်ိန္ တြင္ ထိုေနရာမွ ေရေက်ာ္ႏုိင္ပါသျဖင့္ မီးႀကိဳးကိုေထာင့္တိုင္ ျဖင့္ျမွင့္ျပီး ေရကာတာ ကို အျခားေနရာႏွင့္ တညီထဲျဖစ္ေအာင္ ေျမဖို႔ေပးသင့္ပါသည္
ယခုလိုပြင့္လင္းရာသီ တြင္ ဆည္ေျမာင္း ဌာနမွ ေရကာတာ ခိုင္ ခန္႔မႈရွိေအာင္လာလုပ္ ေပးသင့္ပါသည္။

သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ေႀကာင့္ ဒုကၡေရာက္ ေရျမဳပ္ လယ္သမားမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားေသာ လည္း ေရျမဳပ္လယ္ သမားတို႔၏တကယ္ လက္ေတြ႕ဘဝ မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္မွ ယခင္ႏွစ္တိုင္းမိုး ေႏြ စိုက္ပ်ိဳးစာရိတ္ထုတ္ ေခ်းေပးေသာ္လည္း ယခု ႏွစ္တြင္ ေႏြစပါး စိုက္ပ်ိဳးေသာလည္း စိုက္ပ်ိဳးစာရိတ္ေခ်း ေငြထုတ္မေပးေတာ့ ပါ မိုးစပါးေခ်းေငြ ထုတ္စဥ္က စိုက္/ ဘဏ္မွ ယခင္အေႀကြး ေငြ ကို သာမက အျပင္အတိုး ၆က်ပ္ႏႈံးျဖင့္ တလ အတိုးျဖတ္ယူထား၍ လယ္သမားမ်ား အေႀကြးကင္းရွင္း ပါသည္

သမၼတႀကီးမွ လယ္ သမားမ်ားကို စီပြားေရး တိုးတက္ ေအာင္ အကူအညီ ေပးမည္ဟုေျပာ ေသာ္ လည္း ေရျမဳပ္ လယ္သမားမ်ားမွ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ ပိုျပီးအခက္အခဲ ေတြ႔ ေနပါသည္ တကယ္ စီးပြားေရးတိုးတက္သူ မ်ားမွာ လယ္သမား မ်ားကို ဂုတ္ေသြးစုတ္ ေသာ စပါး ဆန္ ကုန္ သည္မ်ား ဆန္စက္ပိုင္ မ်ား ေရနံ ေဆးအိတ္ လယ္ယာသုံးစက္ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ သူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေဒသကို ေရွ႕ဘိုးဘြား မ်ားက မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳး ၍ရေသာ လယ္ေျမ မ်ားကို အေမြေပးခဲ႔ ပါသည္ တဖန္ျပန္ ျပီးသားသမီးမ်ားကို ဆည္းေျမာင္းမ်ား ေျမာင္းတူး၍ေရျမဳပ္ လယ္မ်ားမျဖစ္ အေမြ မေပးျခင္းပါသျဖင့္ ဆည္ ေျမာင္းဌာနမွ ယခင္ကလို မိုးစပါး စိုက္ပ်ိဳးလုိ႕ရေသာ လယ္မ်ားျပန္ျဖစ္ ေအာင္ ျပန္လုပ္ေပး ေစလိုပါသည္
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမန္မာနုိင္ငံႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron