ရန္ကုန္အမႈိက္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ YCDC စီစဥ္

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူနုိင္သည့္ potential resource မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (Hydro Power) တစ္ခုတည္းမွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ သဘာဝဓါတ္ေငြ ့(Natural Gas) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ ေလအားလွ်ပ္စစ္ (wind power) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၿဖန့္ေဝသံုးစြဲပံုတုိ့ကိုသိလုိလွ်င္...

ရန္ကုန္အမႈိက္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ YCDC စီစဥ္

Postby acmv » Fri Nov 01, 2013 5:48 pm

ရန္ကုန္အမႈိက္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ YCDC စီစဥ္
ျမတ္စုမြန္

Image
ရန္ကုန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕ အမႈိက္သိမ္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ စတင္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုလုပ္ငန္းမွ ထြက္လာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရးအဖြဲ ႔(YESB) သို႔ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (YCDC)၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ဌာနမွ ဌာနမႉးက ေျပာၾကားသည္။

ထိန္ပင္ အမႈိက္ပံုႏွင့္ ထား၀ယ္ေခ်ာင္ အမိႈက္ပံုတို႔မွ အမႈိက္မ်ားကို အေျခခံကာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္ယူေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီေပါင္း ၄၃ ခုက ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ၊ ယခု ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ကိုရီးယား ကုမၸဏီ ၁ ခုႏွင့္ ျမန္မာ – ကိုရီးယား ဖက္စပ္ ကုမၸဏီ တခုကို အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္ထား၍ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္းလည္း အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

“အမႈိက္ပံုေတြကို သုေတသန ျပဳခ်က္အရ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ၿပီး အဲဒီက စိမ့္၀င္တဲ့ ေရေတြေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရ ထိခိုက္မႈ ရွိေနတယ္။ တျခားေသာ ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိခိုက္ေနတယ္။ ဒါကို ဒီကုမၸဏီေတြက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Cover ျဖစ္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ရမယ္” ဟု ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ဌာနမွ ဌာနမႉး ဦးသန္းလြင္ဦးက ဆုိသည္။

YCDC ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနတြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ သတင္း မီဒီယာမ်ားသို႔ ထိုသို႔ ေျပာျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထြက္လာသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို YESB ထံသို႔ တယူနစ္လွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

“လႈိင္သာယာမွာ စက္မႈဇုန္ ၇ ဇုန္ ရွိတယ္။ ထိန္ပင္က ထြက္မယ့္ လွ်ပ္စစ္က ဇုန္ဘယ္ႏွခုေလာက္ အတြက္ လံုေလာက္မယ္ ဆိုတာ မသိေသးဘူး။ YESB အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းလို႔ အဆင္ေျပရင္ စက္မႈဇုန္ေတြကို ေပးမယ္လို႔ သိရတယ္။ အဲဒါက YESB ကပဲစီစဥ္တာ” ဟု ဦးသန္းလြင္ဦးက ရွင္းျပသည္။

လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ စသည့္ အေျခခံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း YCDC မွ သိရသည္။

ယင္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ စြန္႔ပစ္ အမိႈက္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၇၀ မွ ၁၂၀ အတြင္း အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း YCDC က ဆုိသည္။

YCDC မွ BOT စနစ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထိုရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ အကုန္အက် ခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မွသာလွ်င္ ဌာနႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႒ာနမႉး ဦးသန္းလြင္ဦးက ေျပာသည္။

YCDC ႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မည့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မ်ားကို တဆင့္၀ယ္ယူ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ YESB က ထုတ္လုပ္မည့္ စက္ရံုႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္ ေဒသမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရးအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တဦးက ရွင္းျပသည္။

“သူတို႔ဆီက တရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားတာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔က လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနကို တင္ျပၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ၀ယ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္ရံုတည္တာက အမႈိက္ပံု နားမွာ တည္တာျဖစ္ေတာ့ အဲဒီနား ပတ္၀န္းက်င္ပဲ ေပးျဖစ္မွာေပါ့။ သူတို႔ဆီ ကလည္း ၁၀ မဂၢါ၀ပ္ ေလာက္ပဲ ထုတ္မွာ” ဟု YESB ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ထိန္ပင္ႏွင့္ ထား၀ယ္ေခ်ာင္ အမႈိက္ပံုမ်ားတြင္ စြန္ပစ္အမိႈက္ တန္ခ်ိန္စုစုေပါင္း ၁၄၀၀ ရွိၿပီး ယင္းအမႈိက္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၂၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း YCDC မွ သိရသည္။
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမန္မာနုိင္ငံႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron