စက္မႈဇုန္မ်ား ရာသီမေရြး အခ်ိန္ျပည့္ မီးရရွိေရး သမၼတလမ္းၫႊန္

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူနုိင္သည့္ potential resource မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (Hydro Power) တစ္ခုတည္းမွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ သဘာဝဓါတ္ေငြ ့(Natural Gas) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ ေလအားလွ်ပ္စစ္ (wind power) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၿဖန့္ေဝသံုးစြဲပံုတုိ့ကိုသိလုိလွ်င္...

စက္မႈဇုန္မ်ား ရာသီမေရြး အခ်ိန္ျပည့္ မီးရရွိေရး သမၼတလမ္းၫႊန္

Postby acmv » Wed Oct 02, 2013 8:04 pm

စက္မႈဇုန္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မီးရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတက လမ္းၫႊန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ”စက္မႈဇုန္ေတြကို လွ်ပ္စစ္ေပးႏုိင္ ေအာင္ လုပ္ပါဆိုၿပီး လမ္းၫႊန္တယ္။ အစိုးရရယ္။ လွ်ပ္စစ္နားလည္တဲ့ သူ ေတြရယ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ သူေတြရယ္ ေပါင္းၿပီး ထုတ္ပါဆိုၿပီး လမ္းၫႊန္ထား တယ္” ဟု ေနျပည္ေ တာ္ ၌ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ယခုလ ေနာက္ဆံုး ပတ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ဥကၠ႒က ေျပာ သည္။ ထို သို႔ ေတြ႕ ဆံုရာ တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကိုယ္ပုိင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လည္း လမ္းၫႊန္လိုက္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

”စက္မႈဇုန္အစည္းအေဝးေခၚ မယ္။ ရွယ္ယာေခၚမယ္”ဟု ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ေျပာသည္။ ေႏြရာသီသို႔ ေရာက္လွ်င္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီးအကန္႔အ သတ္ျဖင့္သာ ေပးေဝႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းထိခိုက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ကိုယ္ပုိင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ ယ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ စတင္စီစဥ္လာ ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားမွ လာေ ရာက္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ဇြန္လအတြင္းကလည္း စင္ကာပူ ႏွင့္ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ)မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ထုတ္ လုပ္ေသာ စက္႐ံုတည္ ေဆာက္ရန္ လာေရာက္ကမ္းလွမ္းခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမဇင္ဝင္း
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမန္မာနုိင္ငံႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron