သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း

ၿမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္သမွ် အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ၿမန္မာနုိင္ငံအလံတည္ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး မေဆာက္ေတာ့မည့္စီမံကိန္း။ ထာဝရဖ်က္သိမ္းထားသည့္စီမံကိန္းၿဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကပါစုိ့ ့။"ဧရာမ ေရကာတာႀကီးတစ္ခုကို သူတို႕ေတြ မီးထိန္ထိန္လင္းဖို႕အလို႕ငွာ ကြၽန္ေတာ္တို႕က အနာခံၿပီး ကိုယ့္ျပည္ထဲမွာ ဘယ္ေသာအခါမွ မတည္ေဆာက္သင့္" (ေမာင္၀ံသ)

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း

Postby acmv » Tue May 27, 2014 12:17 pm

Image

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အစိုးရက ျပည္သူအားခ်မျပဘဲ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ေအးရွားေ၀ါလ္သို႔ အၿပီးသတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရ

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အထက္သံလြင္ (ကြမ္းလံု) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Hanergy Group Holding Limited ႏွင့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီတို႔ကို အၿပီးသတ္လုပ္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး ေမလတတိယပတ္က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

Hanergy Group Holding Limited၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ Joint Venture Agreement ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၃၀ အထိ (ထပ္တိုးခြင့္ ၁၀ ႏွစ္ပါ၀င္သည့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အထိ) လုပ္ခြင့္ေပးမည့္ BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၄၀၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းမွ အခမဲ့ဓာတ္အား ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ျမန္မာကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီဘက္ကထြက္ရွိမည့္ ဓာတ္အားစုစုေပါင္း၏ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရယူမည္ျဖစ္သည္။

ရွယ္ယာပိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာက အခမဲ့ရွယ္ယာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသာ ပါ၀င္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Hanergy ႏွင့္ ေအးရွားေ၀ါလ္တို႔မွ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခမဲ့ဓာတ္အားထက္ ပိုမိုရယူလိုပါက အခမဲ့ရထားေသာ ပမာဏအပါအ၀င္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိကို ကုမၸဏီထံမွ ၀ယ္ယူသံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာအခမဲ့ဓာတ္အား ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဆိုပါက ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္သည့္ေစ်းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္၀ယ္သံုးရမည္)

အထက္သံလြင္ (ကြမ္းလံု) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ ပထမဆံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ခ်ျပျခင္းမျပဳမီ ယခုကဲ့သို႕ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ယခုအထက္သံလြင္ (ကြမ္းလံု) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအပါအ၀င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေပါင္း အနည္းဆံုးကိုးခုအထိ ထပ္မံလုပ္ခြင့္ရထားသူျဖစ္သည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္မွ CPI ကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္း၍ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ ခ်ီေဖြ၊ လိုက္ဇာ၀ူေဆာက္၊ ေခါင္လံဖူး၊ ယီနန္၊ ဖီေဇာ၊ ေဂါလန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မံကိန္းမ်ားကို လုပ္ခြင့္ရထားသူျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီသည္ Gold Energy ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္လည္း ေသာက္ေရခပ္ (၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တစ္ယူနစ္ ၇၀ က်ပ္ေပးကာ ၎ထံမွ ျပန္လည္၀ယ္ယူေနရၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေပါင္း ၂၂ ခုရွိၿပီး တည္ေဆာက္ဆဲစီမံကိန္းေပါင္း ၁၄ ခုရွိေၾကာင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ေနသည့္ စီမံကိန္းေပါင္း ၅၀ အထိရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ သိရသည္။

ပုဂၢလိကသို႔ တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးမည့္ စီမံကိန္းေပါင္း ၅၀ တြင္ ၁၀ ပံုတစ္ပံုျဖစ္ေသာ စီမံကိန္း ၅ ခုသာလွ်င္ ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး က်န္ရွိေသာ ၄၅ ခုတြင္ အားလံုးနီးပါးမွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီသီးသန္႔၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ပူးေပါင္းမည့္ ျပည္တြင္းရွိ ေအးရွားေ၀ါလ္၊ ေရႊေတာင္၊ IGE ကုမၸဏီမ်ားကသာ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီမွ ကိုးခု၊ IGE ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ စီမံကိန္းရွစ္ခု၊ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီမွ တ႐ုတ္ကုမၸဏီျဖင့္ေပါင္း၍ စီမံကိန္း ၁၀ ခု၊ အျခားတ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ၁၂ ခု စုစုေပါင္း စီမံကိန္း ၃၉ ခုအထိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရယူထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ စီမံကိန္းေပါင္း ၄၅ ခု၌ ေရႊေတာင္၊ IGE ၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ၃၉ ခုအထိ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားၿပီး၊ စီမံကိန္းအားလံုးနီးပါးမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အထိ ပုိင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည့္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ခြင့္ရထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအားလံုးနီးပါးသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခမဲ့ဓာတ္အား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရရွိၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ခြင့္ျပဳေပးေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မည္သို႔အက်ဳိးအျမတ္ရမည္၊ မည္သို႔ထိခိုက္မည္ စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရွိပဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ျပဳေပးေနျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။

လက္ရွိလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေနအထားမ်ားအရဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္လုပ္ငန္းမွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေရႊေတာင္၊ IGE ၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္သာရွိမည္ျဖစ္သည္။

(ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သံလြင္ျမစ္တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္)
သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အစိုးရက ျပည္သူအားခ်မျပဘဲ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ေအးရွားေ၀ါလ္သို႔ အၿပီးသတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရ

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အထက္သံလြင္ (ကြမ္းလံု) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Hanergy Group Holding Limited ႏွင့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီတို႔ကို အၿပီးသတ္လုပ္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး ေမလတတိယပတ္က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

Hanergy Group Holding Limited၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ Joint Venture Agreement ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၃၀ အထိ (ထပ္တိုးခြင့္ ၁၀ ႏွစ္ပါ၀င္သည့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အထိ) လုပ္ခြင့္ေပးမည့္ BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၄၀၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းမွ အခမဲ့ဓာတ္အား ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ျမန္မာကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီဘက္ကထြက္ရွိမည့္ ဓာတ္အားစုစုေပါင္း၏ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရယူမည္ျဖစ္သည္။

ရွယ္ယာပိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာက အခမဲ့ရွယ္ယာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသာ ပါ၀င္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Hanergy ႏွင့္ ေအးရွားေ၀ါလ္တို႔မွ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခမဲ့ဓာတ္အားထက္ ပိုမိုရယူလိုပါက အခမဲ့ရထားေသာ ပမာဏအပါအ၀င္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိကို ကုမၸဏီထံမွ ၀ယ္ယူသံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာအခမဲ့ဓာတ္အား ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဆိုပါက ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္သည့္ေစ်းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္၀ယ္သံုးရမည္)

အထက္သံလြင္ (ကြမ္းလံု) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ ပထမဆံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ခ်ျပျခင္းမျပဳမီ ယခုကဲ့သို႕ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ယခုအထက္သံလြင္ (ကြမ္းလံု) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအပါအ၀င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေပါင္း အနည္းဆံုးကိုးခုအထိ ထပ္မံလုပ္ခြင့္ရထားသူျဖစ္သည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္မွ CPI ကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္း၍ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ ခ်ီေဖြ၊ လိုက္ဇာ၀ူေဆာက္၊ ေခါင္လံဖူး၊ ယီနန္၊ ဖီေဇာ၊ ေဂါလန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မံကိန္းမ်ားကို လုပ္ခြင့္ရထားသူျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီသည္ Gold Energy ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္လည္း ေသာက္ေရခပ္ (၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တစ္ယူနစ္ ၇၀ က်ပ္ေပးကာ ၎ထံမွ ျပန္လည္၀ယ္ယူေနရၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေပါင္း ၂၂ ခုရွိၿပီး တည္ေဆာက္ဆဲစီမံကိန္းေပါင္း ၁၄ ခုရွိေၾကာင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ေနသည့္ စီမံကိန္းေပါင္း ၅၀ အထိရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ သိရသည္။

ပုဂၢလိကသို႔ တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးမည့္ စီမံကိန္းေပါင္း ၅၀ တြင္ ၁၀ ပံုတစ္ပံုျဖစ္ေသာ စီမံကိန္း ၅ ခုသာလွ်င္ ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး က်န္ရွိေသာ ၄၅ ခုတြင္ အားလံုးနီးပါးမွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီသီးသန္႔၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ပူးေပါင္းမည့္ ျပည္တြင္းရွိ ေအးရွားေ၀ါလ္၊ ေရႊေတာင္၊ IGE ကုမၸဏီမ်ားကသာ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီမွ ကိုးခု၊ IGE ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ စီမံကိန္းရွစ္ခု၊ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီမွ တ႐ုတ္ကုမၸဏီျဖင့္ေပါင္း၍ စီမံကိန္း ၁၀ ခု၊ အျခားတ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ၁၂ ခု စုစုေပါင္း စီမံကိန္း ၃၉ ခုအထိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရယူထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ စီမံကိန္းေပါင္း ၄၅ ခု၌ ေရႊေတာင္၊ IGE ၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ၃၉ ခုအထိ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားၿပီး၊ စီမံကိန္းအားလံုးနီးပါးမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အထိ ပုိင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည့္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ခြင့္ရထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအားလံုးနီးပါးသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခမဲ့ဓာတ္အား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရရွိၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ခြင့္ျပဳေပးေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မည္သို႔အက်ဳိးအျမတ္ရမည္၊ မည္သို႔ထိခိုက္မည္ စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရွိပဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ျပဳေပးေနျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။

လက္ရွိလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေနအထားမ်ားအရဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္လုပ္ငန္းမွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေရႊေတာင္၊ IGE ၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္သာရွိမည္ျဖစ္သည္။

(ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သံလြင္ျမစ္တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္)
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests

cron