ဧရာဝတီကိုကယ္တင္၍ ဗုဒၶသာသနာကိုကာကြယ္ပါ။

ၿမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္သမွ် အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ၿမန္မာနုိင္ငံအလံတည္ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး မေဆာက္ေတာ့မည့္စီမံကိန္း။ ထာဝရဖ်က္သိမ္းထားသည့္စီမံကိန္းၿဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကပါစုိ့ ့။"ဧရာမ ေရကာတာႀကီးတစ္ခုကို သူတို႕ေတြ မီးထိန္ထိန္လင္းဖို႕အလို႕ငွာ ကြၽန္ေတာ္တို႕က အနာခံၿပီး ကိုယ့္ျပည္ထဲမွာ ဘယ္ေသာအခါမွ မတည္ေဆာက္သင့္" (ေမာင္၀ံသ)

ဧရာဝတီကိုကယ္တင္၍ ဗုဒၶသာသနာကိုကာကြယ္ပါ။

Postby acmv » Sun Jan 19, 2014 5:11 pm

#ဧရာဝတီကိုကယ္တင္၍ ဗုဒၶသာသနာကိုကာကြယ္ပါ။#
Image

၁။ ဧရာဝတီၿမစ္ႀကီးကို အမွီၿပဳ၍ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔ ၏အသက္ေသြးေႀကာတို႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဴးရွင္သန္ေနရ၏။

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဘက္ျခမ္းကခ်င္ျပည္နယ္မွ စတင္ျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ ဧရာဝတီသည္ ျမန္မာတို႕ အတြက္ အားကိုးေလာက္စရာတည္ျငိမ္မႈမိ်ဳးျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စိုက္ပ်ိဳးေရး သတၱဳတူးေဖါ ္ေရး ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔ထက္ပိ္ုေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖင့္ျပည့္စုံလွ၏။

ဧရာဝတီသည္ယေန႔အထိ နိ္ု႔စို႔အရြယ္သားငယ္တို႔၏ အမွီခ္ိုခံ မိခင္တစ္ေယာက္လို ၿမန္မာတိုင္းရင္းသားျပည္သူလုထုတစ္ရပ္လုံးကို တာဝန္ေက်ေနဆဲျဖစ္၏။

တနည္းအားျဖင့္ဧရာဝတီက်န္းမာမွျမန္မာျပည္သူတို႔လည္းက်န္းမာမည္ျဖစ္၍
ဧရာဝတီေသလ်င္
ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ျမန္မာ့သမိုင္းသည္ အသက္ဆက္ရန္ ခက္ခဲေပေတာ့မည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအေပါင္းကိုတာဝန္ေက်ခဲ႔ေသာ ဧရာဝတီ မိခင္ႀကီးအား ကယ္တင္ရန္

္ တိမ္ေကာလာသည့္ဧရာဝတီ ေရအလ်င္၏္ စီးဆင္းမႈၿမန္နႈန္းက်ဆင္းမသြား ေစရန္

္ ေက်းဇဴးကန္းသူတို႔နွင့္ေလာဘသားတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးရွာ စ္ေဇာက္ကန္းလုပ္ရပ္မ်ား ေရွ႔႕ဆက္မတိုးေစရန္

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလုံး၌ တာဝန္ရွိ၏ ။

၂။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ႀကကုန္ေသာ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္၍ ရတနာသုံးပါးကို အလြန္ရိုေသျမတ္နိုးႀကေလသည္။

တ္ိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲၿပားႀကေသာ္လည္း ဘာသာတရားတစ္ခုတည္းဟုဆ္ိုရေလာက္ေအာင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုျဖစ္ႀက၍ သံဃာေတာ္တ္ုိ႔၏ ႀသဝါဒေအာက္တြင္ ဒါန သီလ ဘာဝါန ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းတူသျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ႀက၏။

ဆိုးသြမ္းယုတ္မာလွေသာ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္၏ လက္ေအာက္တြင္ နင္းျပားျဖစ္ခဲ႔ရေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုသည္ သီးခံျခင္းခြင့္လႊတ္ျခင္း တရားကိုလက္ကိုင္ထားရင္း ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈနွင့္ သာသနာအေမြကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခဲ႔ႀကပါ ့သည္။ ္

ထိုေႀကာင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကိုျဖိဳခြဲရန္ အေရးပါေသာ အခ်က္မွာ

ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရဟန္းရွင္လူတို႔အား ေသြးခြဲ ေသြးေနွာဖ်က္ဆီးရန္ ဘာသာျခား(အစၥလမ္) တို႔သည္ နွစ္ရွည္ဂ်ီဟတ္စီမံကိန္းမ်ားဆြဲကာ အဓိက အားျဖင့္ သံဃာသင္းခြဲၿခင္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔နွင့္ရုပ္ဆင္းတူလာမည့္ မူဆလင္ကျပားမ်ားတိုးတက္မ်ားျပားလာေစျခငး စသည္တို႔ကို ျပည္တြင္းျပည္ပအေထာက္အပ့ံမ်ားျဖင့္္ႀကိဳးစားအားထုတ္လာခဲ႔ႀကသည္။

ျမန္မာတို႔အာသာျပင္းျပင္းေတာင္းဆိုေနေသာ ဒီမိုကေရစီအေရးနွင့္ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ခုတုန္းလုပ္ ကာ အစိုးရနွင့္ အတိုက္အခံပါတီတို႔၏ ေလာဘအမွားမ်ားကို အသုံးခ်၍ ျပည္တြင္းမူဆလင္အင္အားစုမ်ားနွင္း ဘဂၤလာက်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႔႕ တို႔ က ျမန္မာန္ုင္ငံ၏ အတြင္းစည္း အျပင္စည္း နွစ္ရပ္စလုံး၌
ုံ ဘာသာေရးဝါးျမိဳမႈေျခလွမ္းသစ္မ်ား /ရခိုင္နွင့္ အထင္ကရျမိဳ႔ရြာမ်ားအားေျခကုတ္ယူမႈမ်ားကို စစ္ဦးဖြင့္နိုင္ခဲ႔ျပီျဖစ္၏။

နိုင္ငံေရးအျမင္တိုက္စစ္၌သာအာရုံစူးစိုက္ႀကေနေသာ အတိုက္အခံပါတီသာမက အာဏာရပါတီ သည္ပင္လ်င္ မူဆလင္တို႔ထံမွ တစ္လုပ္တစ္ဆုတ္သာစားရျပီး မိမိျပန္ေပးဆပ္ရမည့္မ်ားလွေသာပမာဏာကို မတြက္ဆတတ္ေသးေပ။

ထိုအေရးကို တြက္ဆ ေမ်ွာ္ျမင္ကာ ေထာက္ျပသူတို႔မွာလည္း ဒီမိုကေရစီအေရးဆီးတားသူမ်ားဟုသာအျမင္ခံေနႀကရျပီး

၎တို႔ကိုယ္တိုင္ သံဃာသင္းခြဲသူ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈကိုျဖိဳခြင္းေနသူဟု အသိတရားမရရွႀကေသးေပ။

ဧရာဝတီ အသက္ရွဴရပ္လ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ က်ဆုံး၍

ဗုဒၶဘာသာအဆုံးအမကြယ္ေပ်ာကါလ်င္ ျမန္မာမာ့တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲမည္

စသည္တို႔ကိုအလွမ္းက်ယ္ ၍ အလယ္လပ္ေနေသာ

စစ္အာဏာရွင္မ်ား

အာဏာရအစိိုးရအတိုက္အခံ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား

လြႊတ္ေတာ္တြင္း ေလွႀကံဳစီးေနသူမ်ား

ပုဂၢိဳလ္စြဳေနေသာ သံဃာေတာ္အခ်ိဳ႔႕ နွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအတြက္ ပူပင္ေႀကာင့္က်မဲ႔ သူမ်ားအားလုံးသိေစလိုပါသည္။

သတိမူ၍ ျမဴ ပင္ ျမင္နိုင္ႀကပါေစ။
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron