ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ခ်ိန္ကိ

ၿမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္သမွ် အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ၿမန္မာနုိင္ငံအလံတည္ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး မေဆာက္ေတာ့မည့္စီမံကိန္း။ ထာဝရဖ်က္သိမ္းထားသည့္စီမံကိန္းၿဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကပါစုိ့ ့။"ဧရာမ ေရကာတာႀကီးတစ္ခုကို သူတို႕ေတြ မီးထိန္ထိန္လင္းဖို႕အလို႕ငွာ ကြၽန္ေတာ္တို႕က အနာခံၿပီး ကိုယ့္ျပည္ထဲမွာ ဘယ္ေသာအခါမွ မတည္ေဆာက္သင့္" (ေမာင္၀ံသ)

ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ခ်ိန္ကိ

Postby acmv » Thu Jan 02, 2014 8:38 pm

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းက ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ ”ေအာင္ျမင္သာ” စံျပ ေက်းရြာသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္ခန္႔အ ထိ အေကာင္အထည္ မဆိုထားဘိ။ အမည္သညာပင္ မရွိေ သး။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ေက်းရြာ သူ၊ ေက်းရြာသားမ်ား ကလည္း ထုိစံျပရြာမ်ား တည္ေဆာက္ ျခင္းကို ဘယ္တုန္းကမွ အလိုမရွိခဲ့ပါ။

”ေအာင္ျမင္သာ”သည္ ဧရာဝတီ ျမစ္အစျပဳရာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ ပိုင္း ျမစ္ဆံုေဒသတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးစာရင္း ဝင္ ျမစ္ဆံုေရ အားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းေၾကာင့္ ေရလႊမ္း မိုးခံရမည့္ ေက်း ရြာေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္မွ လူေပါင္း ၂၇ဝဝ ေက်ာ္အတြက္ အစိုးရ က တည္ေဆာက္ေပးေသာ စံျပေက်းရြာ ႏွစ္ရြာအနက္မွ တစ္ရြာျဖစ္ သည္။

ျမစ္ဆံု ဆည္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရ လႊမ္းမိုးခံရမည့္ တန္ဖရဲရြာမွ အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးဆိုင္းပန္သည္ ေအာင္ျမင္သာရြာ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ရ ေသာ္လည္း သူမ၏ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းအတြက္ ထုိရြာက ဘာမွ အ ေထာက္အကူမျပဳႏုိင္ခဲ့။ဆည္စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေနရင္းေက်းရြာကို စြန္႔ခြာခဲ့ရ သည္။ ျမစ္ဆံုအနီးမွ ၁ဝ ဧကခန္႔ က်ယ္ဝန္းေသာ ဒညင္းၿခံ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရ သည္။ အားကိုးစရာ အမ်ိဳးသား မရွိ ေတာ့ေသာ မုဆိုးမ ဆိုင္းပန္သည္ က ေလး သံုးေယာက္အတြက္ ျမစ္ဆံုတြင္ ေရသန္႔ႏွင့္ အခ်ိဳရည္ ေရာင္းခ်ၿပီး အ သက္ဆက္ ေနရသည္။

”ဒညင္းၿခံကလည္း ဖ်က္ဆီးခံ လုိက္ရၿပီဆိုေတာ့ ျပန္မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီၿခံက ၁ဝ ႏွစ္ေလာက္ ျပဳစုထားရ တာ။ ျပန္ရလို႔ ျပန္စိုက္ရရင္ လည္း ေနာက္ထပ္ ၁ဝ ႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူရဦးမယ္ ဆိုေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေလ်ာ္ေၾကးပဲ လိုခ်င္တယ္”ဟု ဆိုင္းပန္ က ေျပာသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားသည့္အ တြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်မႈကိုလည္း ရပ္ ဆုိင္းထားသျဖင့္ သူမ၏ ၿခံေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမရေသးဟုလည္း ဆိုသည္။

သူမ၏ ေနရင္းရြာ တန္ဖရဲကား တားျမစ္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေန ၿပီး ရြာခံအခ်ိဳ႕ကမူ ေနရင္းတန္ဖရဲရြာသို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေနၾကေလ ၿပီ။ သို႔ရာတြင္ အာဏာပိုင္တို႔က ယင္း ကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မဟုတ္။ ယာယီ သေဘာေနထုိင္ခြင့္ ျပဳျခင္းသာ ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္အရ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ တြင္ ျမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အဓိက ကန္ထ႐ိုက္တာမွာ

China Power Invesment ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) ျဖစ္ ၿပီး ျမစ္ဆံုဆည္သည္ ကမၻာ့နံပါတ္ ၁၅ ခုေျမာက္ အႀကီးဆံုး ဆည္စီမံကိန္း ျဖစ္ သည္။ ယင္း စီမံကိန္းမွ ထုတ္ယူ ရရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္၏ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ ငံ ယူန္ျပည္နယ္သို႔ တင္ပို႔ရမည္ ျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအစျပဳ ရာ ေမခႏွင့္ မလိချမစ္တို႔ ဆံုရာျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုကို ပိတ္ကာ တည္ ေဆာက္မည့္ ေရ ကာတာစီမံကိန္းကို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ (ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအ)ကလည္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အ ေရးတန္းတူခြင့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ေကအိုင္ေအသည္ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း အတြက္ ၁၇ ႏွ စ္ၾကာတည္ၿမဲခဲ့ေသာ အ ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံရ သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေကအုိင္ေအ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ က ခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း သံုးပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေနမႈ ကို ရပ္ဆုိင္းေစ ခဲ့သည္။ ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းအ တြက္ အဓိက က်ေသာ တံတားတစ္စင္း ကိုလည္း ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ ရပ္ေၾကာင့္ပင္ အစိုးရႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရသည္ဟု ေကအိုင္အို ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးလနန္က ေျပာ သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ တစ္ေက်ာ့ ျပန္ ကခ်င္ေဒသ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ ရသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္၏ အက်ိဳးဆက္က တုိက္ပြဲမ်ား ႏွစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ ၾကာလာ ခဲ့ၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူ ကခ်င္ဒုကၡ သည္ ႏွစ္သိန္းနီးပါး အထိရွိလာၿပီျဖစ္ သည္။

ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းအ တြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထုိးစဥ္က စစ္အစိုးရလက္ထက္ျဖစ္ ၍ မည္သူမွ် ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ ေျပာၾကားခြင့္ မရခဲ့။ သို႔ရာတြင္ လြတ္ လပ္ပြင့္လင္းလာျခင္းႏွင့္အတူ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးကြက္မ်ား အေပၚ ျပည္သူတို႔၏ ေဝဖန္၊ ကန္႔ကြက္ မႈကား ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အား ၄င္းတို႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ နားထားမည္ဟု ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ဗိုလ္မွဴး လနန္က သမၼတ၏ အမိန္႔ဒီဂရီသည္ ရပ္ဆိုင္း ထားျခင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး အၿပီးတုိင္ ရပ္ ဆုိင္းျခင္း မဟုတ္ျခင္းက မ႐ိုးသားမႈတစ္ ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။”ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီစီမံကိန္း ကို အၿပီး ရပ္ဆိုင္းသြားေစခ်င္တာ” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေကအိုင္ေအ က အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ မေရးထုိးႏုိင္ေသးျခင္းသည္ ျမစ္ဆံု ဆည္စီမံကိန္း အေပၚတြင္လည္း မူ တည္ေနသည္ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္သာမက ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း နီး ကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေနသည့္ တ႐ုတ္တို႔က ဤစီမံကိန္းအား မလြဲမ ေသြ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစား ေနၾကပါသည္။ ထို႔အတြက္ ဘက္ေပါင္း စံုမွ ႀကိဳးစားေနၿပီး ထင္ရွားေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕၏ တ႐ုတ္ ျပည္ခရီးစဥ္တြင္လည္း တ႐ုတ္အာဏာ ပိုင္တို႔က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျပန္ လည္စတင္ ေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။

”သူတို႔က ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ အခု ခ်က္ခ်င္းပဲ ဒီစီမံကိန္းကို ျပန္စခ်င္ေန တာ”ဟု ၈၈ ေခါင္းေဆာင္ ကိုျမေအးက ေျပာသည္။

”ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ဒီစီမံ ကိန္းကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ဘယ္ေတာ့မွ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သူတို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပခဲ့တယ္”ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလို အပ္ခ်က္ မ်ားျပားေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရယူသံုးစြဲခြင့္ ရေန ၾကသည္။ ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ စာခ်ဳပ္အသစ္ျဖင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး လွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရာ ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ အစိုးရက ပါး နပ္သည္။ သူတုိ႔က လူထုအၿငိဳအျငင္မခံ ဘဲ ေနာင္လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲအလြန္ အစိုးရအတြက္ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုး တစ္လံုး ထားေပးခဲ့ပါသည္။

၂ဝ၁၅ အလြန္တြင္ ေပၚေပါက္ လာမည့္ အစိုးရကို အရပ္ဘက္ အသြင္ ေျပာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ဦးေဆာင္ သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ NLD ပါတီက ဦးေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ ရပ္ဆုိင္း ထားေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ျပန္လည္ စတင္ရန္ ႀကိဳးစားသည္ႏွင့္ လူထုဆန္႔ က်င္မႈကို ခံရေတာ့မည္။ ျမန္ မာျပည္သူ တို႔က လွ်ပ္စစ္မီး မရသည့္ အေမွာင္ထဲ တြင္ ေနႏုိင္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္တုိ႔ကမူ ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဤစီမံ ကိန္းကို မရအရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ကာယူနန္ျပည္နယ္ကို လွ်ပ္စစ္ ေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္ေပလိမ့္မည္။

”ဒီစီမံကိန္းဟာ ေနာင္အစိုးရ အတြက္ စနက္တံတပ္ထားတဲ့ ဗံုးတစ္ လံုးလိုပါပဲ”ဟု ထိုအခါတြင္ ျမန္မာျပည္ အေနႏွင့္ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုကို ရင္ ဆုိင္ရမည္က ေသခ်ာသည္ဟု ျမန္မာ့အ ေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ဘာေတးလင့္တနာ သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ေက်ာ္ရဲလင္း
Ref: Myitsone Dam Project: a time bomb for next Myanmar Government by DPA.

Popular Myanmar News Journal
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron