စက္႐ုပ္စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာရန္ အလွမ္းမေဝးေတာ့ေၾကာင္း ပညာ႐ွင္မ်ာ

ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာသတင္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာရင္း သတင္းမ်ား။

စက္႐ုပ္စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာရန္ အလွမ္းမေဝးေတာ့ေၾကာင္း ပညာ႐ွင္မ်ာ

Postby acmv » Tue Mar 19, 2013 10:28 pm

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားကို စစ္ေရးတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳရန္ အားယူေနၿပီ ျဖစ္ကာ အနာဂတ္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ လူကိုင္တိုင္ ပါဝင္ေမာင္းႏွင္ျခင္း မရွိသည့္ စက္ယႏၱရားမ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရး နယ္ပယ္တြင္ အဓိက အားျပဳလက္နက္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Image

အနာဂတ္ကာလတြင္ စက္ရုပ္ခ်င္းတိုက္ေသာ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာရန္ အလွမ္းမေဝးေတာ့ဟု ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ ေျပာဆိုလုိက္သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားကို စစ္ေရးတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳရန္ အားယူေနၿပီ ျဖစ္ကာ အနာဂတ္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ လူကိုင္တိုင္ ပါဝင္ေမာင္းႏွင္ျခင္း မရွိသည့္ စက္ယႏၱရားမ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရး နယ္ပယ္တြင္ အဓိက အားျပဳလက္နက္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Image

X-47B ေလယာဥ္သည္ အဆုိပါ ေခတ္သစ္ကို ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ရန္ အဓိက ေျခလွမ္းတစ္ခု၊ ျပယုဂ္တစ္ခုသဖြယ္ ရွိေနသည္။ အတၱလႏၱာရွိ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ နည္းပညာဌာနမွ ပေရာ္ဖက္ဆာ ဟင္းရစ္ခ္ ခရစၥတီယန္ဆန္၏ စက္ရုပ္ ယႏၱရားမ်ားသည္ ယခုအခါ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ရွာေဖြ ေခ်မႈန္းရာတြင္ ပိုမို၍ ထဲထဲဝင္ဝင္ အသံုးတြင္က်ယ္လာခဲ့သည္။

BAE Systemsက ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ပေရာ္ဖက္ဆာ ခရစၥတီယန္ဆန္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ကာကြယ္ေရး က႑တြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ ေမာင္းသူမဲ့ တိုက္ခုိက္ေရး ယႏၱရားမ်ားကို အင္ႏွင့္အားႏွင့္ သုေတသနျပဳ ေလ့လာလွ်က္ ရွိသည္။ ၎တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဆိုပါ တုိက္ခုိက္ေရး စက္ရုပ္မ်ားကို ရန္သူ႔နယ္ေျမမ်ားထဲ ေစလႊတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ေျမပံုစနစ္ကဲ့သုိ႔ လမ္းညႊန္ႏုိင္စြမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ထိုယႏၱရားမ်ားကို လံုၿခံဳသည့္ အကြာအေဝးမွေန၍ လူသားစစ္သည္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။"တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ စက္ရုပ္ေတြကို ျဖန္႔က်က္သြားမွာပါ။ သူတို႔က ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကို ေျမပံုစနစ္နဲ႔ ေျခရာခံၿပီး ဦးတည္ လႈပ္ရွားႏိုင္တယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ လူသားစစ္သည္တစ္ေယာက္အတြက္ ေထာက္လွမ္းေရး အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီး အသံုးခ်ၿပီးမွ ဝင္လုိ႔ရႏိုင္မယ့္ အေဆာက္အအံုမ်ိုးကို စက္ရုပ္ေတြ လြယ္လြယ္ပဲ လႊတ္ေပးလိုက္ ႏုိင္တယ္ေလ"ဟု ခရစၥဆီယန္ဆန္က ရွင္းျပခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္မူ စက္ရုပ္ တိုက္ခုိက္ေရး ယႏၱရားမ်ားအနက္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ နည္းပညာမွာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနအျပင္ အျခားေသာ စက္ရုပ္ ယႏၱရား နည္းပညာမ်ားပါ ကမာၻအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာပါကမူ လူသားခ်င္း ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား တစ္စထက္တစ္စ နည္းပါးလာၿပီး စက္ရုပ္မ်ားအေပၚ အဓိက မွီခိုလာဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Source: BBC
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာသတင္းမ်ား News about Technology, High Tech, Advanced Tech

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron