အၿမဲစိမ္းဖုိ့ သစ္ပင္စုိက္ၾကစို့

သစ္ပင္မ်ားသည္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ဓါတ္ေငြ ့(CO2)ကို စုပ္ယူၿပီး ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာမွဳကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။
သစ္ပင္မ်ားသည္ ကမၻာၾကီး၏ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးသည္။
သစ္ပင္မ်ားသည္ ရာသီဥတုထိန္းေပးသည္။ ေၿမဆီလႊာကို ပိုမုိေကာင္းေစသည္။
 • Forum
  Topics
  Posts
  Last post
 • No unread posts သစ္ေတာၿပဳန္းမွဳမ်ား
  သစ္ေတာၿပဳန္းမွဳမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာရသည့္အေၾကာင္းမ်ား။ သစ္ေတာၿပဳန္းမွဳမ်ား ေၾကာင့္ရရွိမည့္ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ား။
  95 Topics
  107 Posts
  Last post by acmv View the latest post
  Sat Aug 30, 2014 8:44 pm
 • ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးၿခင္း
  ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးၿခင္း
  86 Topics
  100 Posts
  Last post by acmv View the latest post
  Sat May 09, 2015 4:18 pm
 • သစ္ေမြးစုိက္ပ်ိဳးၿခင္း
  သစ္ေမြးစုိက္ပ်ိဳးၿခင္း ဆုိင္ရာနည္းပညာမ်ား၊ေစ်းနွုန္းမ်ား၊အလာအလာႏွင့္ တြက္ေၿခကိုက္မွဳ
  28 Topics
  33 Posts
  Last post by acmv View the latest post
  Sat Nov 24, 2012 11:53 am
 • Topics
  Replies
  Views
Next