အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္း ႏွင့္ Job opportunity

ၿပင္ပ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္း၊ Job opportunity။ စင္ကာပူ၊ ဘရူႏုိင္း၊ ဒူဘုိင္းႏွင့္ ေအာ္ဇီအထိေပါ့။
အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ား။ၿပင္ပ အလုပ္အကိုင္ ၿပင္ဆင္ထားရန္လုိအပ္မွဳမ်ား။ မိမိသြားလုပ္ရမည္းလုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္ လုပ္ရန္တာဝန္မ်ား စသည္တုိ့ကို စုေဆာင္းထားပါသည္။

ၿပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ား အတြက္လည္း ေဒတာအခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာ ကို အပတ္တုိင္း update လုပ္သည္။
 • Forum
  Topics
  Posts
  Last post
 • Topics
  Replies
  Views
Next