Green Building-သဘာ၀ႏွင့္နီးစပ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား

Green Building-သဘာ၀ႏွင့္နီးစပ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား။ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို အႏၱရာယ္မၿပဳသည့္အေဆာက္အအံုမ်ား ဒီဇုိင္း Idea ႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားပံု၊ မည္သို့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳပံု တုိ့ကို ႏွစ္သက္ခံစား ေလးစားတတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍စုေဆာင္းထားပါသည္။
  • Topics
    Replies
    Views